+31(0)10-2722770

Nieuwe voorschriften bescherming werknemers tegen gevaarlijke stoffen

Per 1 juli 2017 zijn er een aantal nieuwe verplichtingen voor werkgevers om werknemers te beschermen tegen gevaarlijke stoffen. Naar aanleiding van een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) zijn een aantal reeds geldende voorschriften uitdrukkelijk in het Arbobesluit vastgelegd.

Redelijkerwijs

Vorige maand is op aanraden van de Sociaal-Economische Raad (SER) het zogenoemde redelijkerwijsbeginsel expliciet in het Arbobesluit opgenomen. Dit houdt in dat werkgevers alle maatregelen moeten nemen die ‘redelijkerwijs’ van hem gevergd kunnen worden om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen onder de grenswaarden te houden. De belangen van veiligheid en gezondheid onder bepaalde omstandigheden mogen hierbij worden afgewogen tegen technische en operationele belangen en economische haalbaarheid. Bij kankerverwekkende en mutagene stoffen geldt het redelijkerwijsbeginsel niet.

Stappenplan bij blootstelling gevaarlijke stoffen

Wanneer de werkgever er ondanks al zijn inspanningen niet in slaagt de blootstelling aan gevaarlijke stoffen onder het niveau van de grenswaarde te brengen, moet hij of zij via een stappenplan in het plan van aanpak van de RI&E aangeven op welke termijn (door middel van een tijdpad) de grenswaarde voor hem wel haalbaar is. Ook dit is nu vastgelegd in het Arbobesluit.

Bron: Rendement.nl

Layla Pansier

Leave a Reply Text

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *