+31(0)10-2722770

Opnieuw toename vuurwerkslachtoffers met zeer ernstig handletsel

7 januari 2014, Rotterdam

Medimark

Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) zie opnieuw het aantal vuurwerkslachtoffers dit jaar stijgen.

Het aantal vuurwerkslachtoffers met zeer ernstig handletsel is dit jaar opnieuw toegenomen. Dat constateert de NVPC op basis van een inventarisatie en analyse van het aantal slachtoffers en de ernst van vuurwerkletsel, behandeld door plastisch chirurgen. Plastisch chirurgen zagen rond de jaarwisseling 70 vuurwerkslachtoffers tegen circa 40 vorig jaar en 25 tijdens de jaarwisseling van 2011/2012, in de periode van december tot 4 januari.

Het totaal aantal slachtoffers is tot eind januari van vorig jaar nog verder opgelopen tot 60. Ook nu wordt een nog verdere stijging verwacht. Het jongste slachtoffer dit jaar is twee jaar oud. Het gaat met name om handletsels en verwondingen in het gelaat en brandwonden. Door gebruik van illegaal vuurwerk zijn daarbij acht handen volledig geamputeerd en drie handen voor het grootste deel geamputeerd. “Ongeveer de helft van het aantal letsels is veroorzaakt door verkeerd gebruik van legaal consumentenvuurwerk. De andere helft is veroorzaakt door illegaal vuurwerk, waarbij de ernst van de letsels sterk is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Illegaal vuurwerk is onvoorspelbaar en blijkt zwaarder te zijn geworden en daardoor extra gevaarlijk”, stelt Annekatrien van de Kar, plastisch chirurg en verantwoordelijk voor het onderzoek.

Plastisch chirurgen uit heel Nederland registreerden de ernstigste gevallen van vuurwerkletsel rond oud en nieuw op de Spoedeisende Hulp (SEH). Zij zagen slachtoffers met brandwonden aan handen of aangezicht en opereerden vele hand- en aangezichtsletsels. Daarbij gaat het in de ergste gevallen ook om handamputaties en ernstige verminkingen van het gelaat (aangezichtsmutilaties). In totaal is sprake van 59 handletsels, waarvan acht volledige handamputaties. Vijf van hen zijn onder de 18 jaar. Daarnaast zijn 184 vingers verwond of geamputeerd en zijn er 13 slachtoffers met verwondingen in het gelaat.
De slachtoffers zijn net als vorig jaar, op twee uitzonderingen na, man. Een groot deel van hen is minderjarig (57% is jonger dan 18 jaar), waarvan een kind van 2 en een van 3 jaar. Het overgrote deel heeft het vuurwerk zelf aangestoken (81%). Verder is het opvallend dat de helft van het aantal letsels het gevolg is van een incident met illegaal vuurwerk.

Maatregelen overheid noodzakelijk

Vanwege de ernstige gevolgen pleit de NVPC pleit voor maatregelen vanuit de overheid in de vorm van het afschaffen van consumentenvuurwerk en strenge controle op en aanpak van illegaal vuurwerk. De ernst en het aantal letsels neemt elk jaar toe, vooral onder jongeren die zich onvoldoende bewust zijn van de risico’s van vuurwerk. De ontploffing zelf duurt slechts een fractie van een seconde. Annekatrien van de Kar namens de NVPC: “De nasleep is helaas zeer langdurig met lange trajecten van oefentherapie, meerdere operaties en vaak chronische pijn. De patiënten met gelaatsletsel en brandwonden aan handen of gelaat houden daarnaast in sommige gevallen blijvend ontsierende littekens over aan vuurwerkletsels. Daarnaast speelt bij met name de handslachtoffers ook nog het probleem van blijvende arbeidsongeschiktheid en carrières die in puin liggen. Tachtig procent van de meerderjarige slachtoffers is voor z’n werk voornamelijk afhankelijk van z’n handen.”

Bron: Medicalfacts

admin

Leave a Reply Text

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *