+31(0)10-2722770

Maatregelen als werknemer niet meewerkt aan re-integratie

Werkgever en werknemer moeten zich bij ziekte van een werknemer beiden inspannen voor de re-integratie van deze werknemer. In de Wet Verbetering Poortwachter staat geregeld wat de werkgever en de werknemer moet doen om het verzuim zo kort mogelijk te houden.

De werknemer is verplicht om aan zijn re-integratie mee te werken. Dit kan bijvoorbeeld door het aanvaarden van tijdelijk ander werk of door het volgen van een cursus. Volgens Moniek Jansen van InterTransfer, kan de werkgever verschillende maatregelen treffen als de medewerker niet meewerkt aan zijn re-integratie.

In het artikel van P&Oactueel Connect wordt een uitgebreide uitleg gegeven van de beknopte opsomming hieronder:

  • Als de zieke medewerker zich niet houdt aan de controlevoorschriften – zoals bijvoorbeeld het bezoeken van de bedrijfsarts – kunt u het loon opschorten.
  • Als een medewerker niet meewerkt aan zijn re-integratie kan de loondoorbetaling stop worden gezet.
  • Als de medewerker niet meewerkt aan zijn re-integratie, bijvoorbeeld door zijn herstel te belemmeren of zonder goede reden weigert passende werkzaamheden uit te voeren, vervalt het opzegverbod tijdens ziekte en kan de werknemer dus ontslagen worden.

Publicatie van: P&OACTUEEL

admin

Leave a Reply Text

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *