+31(0)10-2722770

Nieuwsbrief Guyra | November 2013

13 November 2013, Rotterdam

Inhoudsopgave nieuwsbrief November 2013

1. Het is bijna 2014
2. Factuurvragen: eenheden of uren?
3. Werknemersaantallen|Aansluitkosten 2014
4. Contactgegevens en aanvullende informatie
5. SEPA/IBAN
6. Premie werkgeversverzekeringen 2014
7. Eigenrisicodragerschap 2014
8. Wist u dat…

fokke-sukke-guyra

1. Het is bijna 2014

De decembermaand en feestdagen staan voor de deur. Als gevolg hiervan is onze gehele organisatie gesloten op 1e + 2e Kerstdag + 27 december alsmede Nieuwjaarsdag.

Enkel in geval van calamiteiten die niet kunnen wachten tot een eerstvolgende werkdag kunt u op die dagen tussen 10.00 en 12.00 uur bellen met 06-54365338.
Uiteraard kunt u gewoon via internet 24/7 terecht in OVRS/Verzuimsignaal zoals u gewend bent en zal uw melding/vraag/verzoek dan zo snel mogelijk worden opgepakt.

Donderdag 5 december sluiten wij wat eerder (om 16.00 uur i.v.m. pakjesavond) en vrijdag 6 december om 16.00 uur i.v.m. een bedrijfsuitje.

Dank u voor uw begrip.

Terug naar de inhoudsopgave

2. Factuurvragen: eenheden of uren?

Wij krijgen nog wel eens een e-mail of telefoontje over een factuurbijlage met als voorbeeld de vraag hoe het kan dat wij 3 uur bezig geweest zijn met iets.

Voor de duidelijkheid: Als het gaat om een tijdseenheid dan wordt de hoeveelheid tijd altijd weergegeven op de factuurbijlage per eenheden van 6 minuten (of delen daarvan).

Het betreft dus nadrukkelijk geen uren.

Terug naar de inhoudsopgave

3. Werknemersaantallen|Aansluitkosten 2014

Medio week 49/50 gaan wij beginnen met de aansluitkosten voor 2014 te factureren. Ter voorkoming van onjuistheden qua werknemersaantallen op de factuur en onnodige correcties/administratieve handelingen verzoeken wij u door te geven wat het (verwachte) aantal werknemers is op peildatum 1 januari 2014.

Deze wijzigingen kunt u t/m 30 november per e-mail (debbeheer@rock-solid.nl) aan ons doorgeven. Bijvoorbeeld via het bijgevoegde formulier maar kan ook middels een kort e-mail bericht. Zie ook nog punt 4 en 5!

Na 1 december gaan wij uit van de bij ons beschikbare/bekende informatie of een inschatting.

Terug naar de inhoudsopgave

4. Contactgegevens en aanvullende informatie

Het bijgevoegde formulier kunt u indien nodig/gewenst gebruiken om belangrijke wijzigingen doorgeven. Bijvoorbeeld informatie over het aantal werknemers, aanpassen van de contactpersoon, dat u eigen risicodrager gaat worden etc..

Dit formulier ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk retour via sales@rock-solid.nl

Zie ook nog punt 5!

Terug naar de inhoudsopgave

5. SEPA/IBAN

Zoals u natuurlijkweet krijgen we volgend jaar te maken met SEPA/IBAN. In dat kader ontvangen wij graag de hiervoor benodigde gegevens van u. Deze kunt u invullen op het bijgevoegde formulier (onder het kopje IBAN/SEPA) en na ondertekening retour zenden aan debbeheer@rock-solid.nl.

Mocht u meerdere debiteurennummers hebben dan ontvangen wij graag voor elk nummer/organisatie een formulier. Alvast bedankt voor u medewerking.

Terug naar de inhoudsopgave

6. Premie werknemersverzekeringen 2014

Veel premies werknemersverzekeringen veranderen per 1 januari 2014. Door de Modernisering Ziektewet verandert per 1 januari 2014 de premie voor de WW. Verder verdwijnt de gedifferentieerde premie WGA en komt de nieuwe gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). De premie WW bestaat in 2013 uit de volgende delen:

een deel voor de WW-Awf een deel voor het sectorfonds (sectorpremie)
een deel voor de kinderopvang een deel voor de ZW
een deel voor de WGA

Vanaf 1 januari 2014 bestaat de premie WW alleen nog uit het deel voor de WW-Awf en het deel voor het sectorfonds. De delen voor de kinderopvang, ZW en WGA komen binnen de premie WW te vervallen. Deze delen zijn momenteel verwerkt in een opslag op de sectorpremie of Ufo-premie. Het deel voor de kinderopvang wordt onderdeel van de basispremie WAO/WIA.

Gedifferentieerde premie WGA wordt gedifferentieerde premie Whk per 1 januari 2014
De gedifferentieerde premie WGA wordt nu per werkgever vastgesteld en is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico in de onderneming. Hierbij maakt de Belastingdienst onderscheid tussen kleine en grote werkgevers:

U bent in 2013 een grote werkgever als het totaal van de premielonen van uw werknemers in 2011 meer was dan € 757.500.
U bent in 2013 een kleine werkgever als het totaal van de premielonen in 2011 niet meer was dan € 757.500.

Gedifferentieerde premie Whk
De gedifferentieerde premie WGA gaat op in de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk), die daarnaast bestaat uit premies voor flexwerkers. De gedifferentieerde premie Whk bestaat dus uit de volgende delen:
➢ een premiedeel WGA-vast
➢ een premiedeel WGA-flex
➢ een premiedeel ZW-flex

Nieuwe werkgeverscategorie
Voor de berekening van de gedifferentieerde premie Whk komt er bij een nieuwe categorie werkgever bij: de middelgrote werkgever. Binnen elke werkgeverscategorie komt de premie op een andere manier tot stand:

Kleine werkgevers hebben een premieplichtig loon dat maximaal 10 keer het gemiddelde premieplichtige loon is. Zij betalen een premie per sector.

Middelgrote werkgevers hebben een premieplichtig loon dat meer dan 10 keer en maximaal 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon is. Zij betalen het gewogen gemiddelde van een premie per sector en een individuele premie.

Grote werkgevers hebben een premieplichtig loon dat meer is dan 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon. Zij betalen een individuele premie.
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt het gemiddelde premieplichtige loon vast. Voor het berekenen van de gedifferentieerde premie Whk gebruikt UWV de loongegevens van 2 jaar eerder. De gedifferentieerde premie Whk over 2014 is dus gebaseerd op de gegevens van 2012.

Terug naar de inhoudsopgave

7. Eigenrisicodragersschap in 2014

De komst van de gedifferentieerde premie Whk per 1 januari 2014 heeft gevolgen voor het eigenrisicodragerschap voor de werknemersverzekeringen. Wat de gevolgen zijn, hangt af van uw situatie:

U bent eigenrisicodrager voor de ZW
Als u eigenrisicodrager voor de ZW bent, draagt u het risico voor arbeidsongeschiktheid van uw ex-werknemers die bij ziekte recht hebben op een ZW-uitkering. Als eigenrisicodrager voor de ZW betaalt u daarom een lagere sectorpremie of een lagere Ufo-premie. Vanaf 1 januari 2014 vervalt deze korting. In plaats daarvan betaalt u een lagere gedifferentieerde premie Whk, omdat u het premiedeel ZW-flex niet hoeft te betalen.

Verder gaat u ook het risico dragen voor overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van werknemers met een ZW-uitkering die onder het eigen risico vallen (dus ook flexwerkers).

U bent eigenrisicodrager voor de WGA
Als u eigenrisicodrager voor de WGA bent, draagt u maximaal 10 jaar het risico voor gedeeltelijke en tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Als eigenrisicodrager voor de WGA betaalt u daarom geen gedifferentieerde premie WGA.

Vanaf 1 januari 2014 geldt het eigenrisicodragerschap voor de WGA alleen nog voor werknemers met een vast dienstverband. U betaalt dus niet het premiedeel WGA-vast, maar wel het premiedeel WGA-flex (en het premiedeel ZW-flex). Verder gaat u ook het risico dragen voor overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van werknemers met een WGA-uitkering die u in dienst had.

U kunt nog geen eigenrisicodrager worden voor de arbeidsongeschiktheid van flexwerkers. Dat kan pas vanaf 2016.

U bent eigenrisicodrager voor de ZW en de WGA
Als u voor de ZW en de WGA eigenrisicodrager bent, hoeft u vanaf 2014 de premiedelen ZW-flex en WGA-vast niet te betalen. U betaalt wel het premiedeel WGA-flex. Daarnaast gaat u het eigen risico dragen voor overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van uw werknemers met een ZW-uitkering die onder het eigen risico vallen (dus ook flexwerkers), en van werknemers met een WGA-uitkering.

Terug naar de inhoudsopgave

8. Wist u dat…

➢ Wij 5 en 6 december wat eerder sluiten en 25 t/m 27 december dicht zijn
➢ De Rock-Solid Management Group een nieuwe website (www.rock-solid.nl) heeft
➢ (H)erkennen = voorkomen
➢ Ook u uiterlijk per 1 februari ook over moet op SEPA

Terug naar de inhoudsopgave

Met vriendelijke groet,
Rock-Solid Management Group | Guyra International Arbodienst

admin

Leave a Reply Text

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *