+31(0)10-2722770

Nieuwsbrief Nr2. April 2014 | Guyra International

15 april 2014, Rotterdam

Onderstaand vindt u de uitgave van onze tweede nieuwsbrief van april met de volgende onderwerpen:

Inhoudsopgave

1. E-mail berichten in algemene e-mailbox
2. Ziekteverzuimverzekering | eisen verzekeraar
3. Ziek is ziek of (toch) niet?
4. Arbo jaarverslag
5. Klanttevredenheid
6. Wist u dat….

1. E-mail berichten in algemene e-mailbox

Het komt met enige regelmaat voor dat wij e-mail ontvangen in de algemene e-mailbox (info@guyraint.nl of info@rock-solid.nl) die daar eigenlijk, gezien de urgentie en/of qua inhoud (vertrouwelijk dan wel privacygevoelig) niet thuishoort.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
➢ Ziek- hersteld meldingen
➢ Spoedaanvraag huisbezoek
➢ Aanmelden van nieuwe medewerkers
➢ Vragen over OVRS
➢ Aanvraag van verzuim analyses of ander Arbo gerelateerde informatie
➢ Etc.

Deze algemene e-mail box is daar nadrukkelijk niet voor bedoeld en zorgt alleen voor ongewenste en onnodige vertraging omdat deze mailbox minder vaak gelezen wordt.

Wij verzoeken u vriendelijk uw e-mail te richten aan verzuim@rock-solid.nl of rechtstreeks aan uw contactpersoon te sturen. Dank u.

Terug naar de inhoudsopgave

2. Ziekteverzuimverzekering | eisen verzekeraar

Wij hebben al vaker aandacht besteed aan de noodzaak en verplichting van het tijdig doorgeven van een eventuele ziekmelding. Los daarvan is de nauwkeurige registratie ervan ook nuttig voor uw statistieken/ken- en stuurgetallen en mogelijk belangrijk bij uw beoordeling- en beloningscyclus maar dat even terzijde.

Iedere ziekmelding dient zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 4 dagen bij ons te zijn gemeld. Dat zijn de afspraken die gelden tussen u en ons. Maar…..

Indien u een ziekteverzuimverzekering hebt afgesloten kan het zijn dat uw ziekteverzuimverzekeraar van u verlangt dat u dit nog eerder bij ons moet melden!
Er zijn gevallen bekend dat dit zelfs binnen 48 uur bij uw arbodienst gemeld moet zijn. Uw verzuimverzekeraar doet altijd navraag bij ons over nieuwe/lopende ziektegevallen.

Een ziektegeval, bijvoorbeeld dat griepje of die maandagochtendhoofdpijn, wat in eerste instantie een kortdurend ziektegeval lijkt te zijn, kan altijd het begin zijn van iets wat (veel) langer gaat duren.

Als op enig moment blijkt dat het helaas toch langer gaat duren dan de verwachte dag, een week of een paar weken en u gaat dan uw werknemer met terugwerkende kracht bij ons ziekmelden dan kan dit dus ongewenste (financiële) gevolgen hebben. U loopt dan het risico dat uw verzuimverzekeraar niet of pas later start met uitkeren.

Een ziektegeval melden kan online via OVRS (24/7 & gratis) of per e-mail/telefoon.

Terug naar de inhoudsopgave

3. Ziek is ziek of (toch) niet?

Wellicht herkenbaar: “Ziek is toch ziek en dan meld je jezelf gewoon ziek. Klaar.”

Vervolgens ontvangt u als werkgever een ziekmelding, wat feitelijk een éénzijdige kennisgeving is, waarbij het helaas ook nog steeds voorkomt dat werknemers zich ziekmelden via SMS/WhatsApp, E-mail, hun partner of bijvoorbeeld een (willekeurige) collega.

Ontvangt (en accepteert) u nog steeds dit soort ziekmeldingen van uw werknemers?

Ziekteverzuim is minder vrijblijvend geworden en vraagt van werkgever en medewerker meer inspanningen. De huidige aanpak van verzuim vloeit ook voort uit (eerdere) veranderingen in de wet. Een “ziekmelding” leidt niet automatisch tot het recht om thuis te blijven.

In modern verzuimbeleid ligt het accent op wat iemand nog wel kan en het is een misverstand dat een werknemer zichzelf (op deze manier) kan/mag “ziekmelden”.

Tegenwoordig spreken we eerder over “Ziekteverlof met loondoorbetaling” wat qua procedure eigenlijk hetzelfde gaat als gewoon verlof: De werknemer gaat naar de leidinggevende toe (of de werknemer belt de leidinggevende op) en vraagt vervolgens ziekteverlof aan.

Het is dan aan de leidinggevende, hierbij ondersteund door de bedrijfsarts/arbodienst, om dit ziekteverlof al dan niet toe te kennen waarbij het is nadrukkelijk niet de bedoeling is dat u als werkgever “op de stoel van de bedrijfsarts gaat zitten”.

Let op: neem iedere ziekteverlofaanvraag serieus en betwijfel nooit de realiteit van ziekte of klachten (zoals deze door uw werknemer worden ervaren). Discussie over ziekte of klachten leiden tot gevoel van miskenning, arbeidsconflicten, escalatie en verzuim.

Ziek betekent wat ons betreft niet automatisch dat uw werknemer
ook (100%) arbeidsongeschikt is voor (eigen) werk.

Mail naar verzuim@rock-solid.nl of bel 010-2722770 voor advies en ondersteuning.
Onze medewerkers zijn u graag van dienst.

Terug naar de inhoudsopgave

4. Arbo jaarverslag

Aangezien 2013 inmiddels al weer ruimschoots achter ons ligt, maken wij u attent op het zogeheten Arbo jaarverslag.

Het Arbo jaarverslag over de dienstverlening, met adviezen ter optimalisatie ervan is verplicht voor grotere bedrijven (100 en meer medewerkers) en kunnen wij op verzoek voor u verzorgen.

Voor vragen en/of een kostenopgave kunt u mailen naar sales@rock-solid.nl

Terug naar de inhoudsopgave

5. Klanttevredenheid

Om inzicht te krijgen en ter verdere ontwikkeling/professionalisering van de organisatie vragen wij ongeveer vijf minuten van uw tijd om uw mening te geven over de dienstverlening van Guyra, maar ook om advies te geven, gericht op de toekomst.

Hiervoor hebben wij een vragenformulier bijgesloten in PDF formaat welke wij na het invullen graag retour ontvangen.

U kunt dit sturen aan sooijen@rock-solid.nl. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Terug naar de inhoudsopgave

6. Wist u dat….

➢ Onze organisatie op Goede Vrijdag gewoon open is
➢ Werkstress vaak voor (onnodig) verzuim zorgt
➢ Arbobeleid onderdeel is van goed werkgever/ondernemerschap
➢ Wij u ook van dienst kunnen zijn bij arbeidsrechtelijke/juridische vraagstukken
➢ Er best wat verandert per 1 juli aanstaande
➢ U nog ca. 8 maanden de tijd hebt om over te gaan op de WKR. Wacht niet te lang!

Terug naar de inhoudsopgave

Met vriendelijke groet,
Rock-Solid Management Group | Guyra International Arbodienst

Team Rock-Solid

admin

Leave a Reply Text

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *