+31(0)10-2722770

Vitaliteit stijgt in urgentie | Medimark

29 april 2014, Rotterdam

Medimark

vitaliteit-medimark

Nu steeds meer medewerkers de mogelijkheid hebben om flexibel te werken neemt de aandacht voor de negatieve effecten toe. Een veelgehoord negatief effect is het goed omgaan met de balans tussen werk en privé.

Belang van vitaliteit

Werkgevers en werknemers hebben samen belang bij een gezonde werkomgeving en vitale medewerkers. Dit heeft positieve effecten op de productiviteit, klantgerichtheid, zelfvertrouwen, energieniveau en de kwaliteit van het werk terwijl de gezondheidsgerelateerde risico’s afnemen. Nu we allemaal langer moeten doorwerken wordt dit nog belangrijker. Als we het hebben over vitaliteit denken veel mensen aan meer sport en evenwichtigere voeding. Je ziet dan ook dat organisaties vaak op die gebieden programma’s aanbieden, in de veronderstelling dat de vitaliteit stijgt. Echter, het goed om kunnen gaan met stress, beter slapen en een betere gemoedsrust bepalen samen voor drie kwart de vitaliteit. Voeding en sport kunnen daaraan bijdragen, maar vormen niet de kern.

Geestelijke ongezondheid

Onder de beroepsziekten staat de categorie psychische aandoeningen bovenaan de lijst, dit komt onder meer door:

  • Een stijging van het aantal kenniswerkers;
  • De continue stijging van productie, dienstverlening en intensieve communicatie;
  • Het toenemende gebruik van nieuwe communicatietechnologie die zorgen voor een druk op continue bereikbaarheid;
  • Veelvuldige onderbrekingen van het werk, versterkt door het vaker werken in een open en transparante omgeving;
  • Stijging van de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers in combinatie met een stijgende complexiteit van het werk;
  • Onzekerheid op de arbeidsmarkt.

De uitdaging

Om deze gezondheidsgerelateerde risico’s te verlagen is het nodig om individuele gezond te beïnvloeden. De grote uitdaging is om dat in grote groepen te doen die veelal vanuit verschillende locaties werken. Daarnaast wil je de ontwikkelingen meetbaar kunnen maken om de voortgang en het effect te kunnen monitoren, op de korte en de lange termijn. Tot slot moet het op een kosteneffectieve manier gebeuren. In tijden dat investeringen nog steeds onder druk staan wordt scherp gekeken naar het rendement.

Kennisoverdracht niet voldoende

Veel van de oplossingen die nu voor handen zijn voldoen maar op onderdelen aan deze randvoorwaarden. Vaak wordt gewerkt met persoonlijke interactie. Nadeel is dat dat relatief duur is en het effect sterk afneemt nadat de interactie is gestopt. Gebleken is dat het overdragen van kennis alleen onvoldoende is. Kijk bijvoorbeeld naar de teksten op pakjes sigaretten. Daarop lees je dat ze dodelijk zijn, maar het weerhoudt mensen niet om te blijven roken. Weten alleen is dus niet genoeg. Je zal ook iets aan de intrinsieke motivatie moeten doen: mensen moeten zelf willen stoppen met roken, omdat ze daardoor voordelen ervaren. Mooi voorbeeld in dat kader is de campagne die bij FC Barcelona wordt gehouden om met steun van de EU, supporters te laten stoppen met roken. Kern van die aanpak is een online platform ondersteund door positieve communicatie.

Bron: Gezond in Bedrijf en  Alles over HR

admin

Leave a Reply Text

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *