+31(0)10-2722770

Tweede nieuwsbrief van Februari 2014

Rotterdam, 25 februari 2014

Onderstaand vindt u de uitgave van onze tweede nieuwsbrief van februari met de volgende onderwerpen:

Inhoudsopgave
1. Verslaving(sprobleem)
2. Arbeidsrecht: Case 1
3. Privacy-2
4. Privacy-1
5. Arbeidsrecht: Case-2
6. Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
7. Papieren doolhof
8. Wist u dat…

1. Verslaving(sprobleem)

De modernisering van de ziektewet vraagt om extra aandacht voor verslaving op de werkvloer want 10 procent van de Nederlandse beroepsbevolking heeft een verslavingsprobleem.

Verslaving is een ziekte die zich niet alleen beperkt tot de huiselijke kring en werkgevers krijgen hier dan ook mee te maken. Dat betekent extra alertheid van werkgevers. Verslaving en overmatig middelengebruik hebben een grote impact op het directe en indirecte ziekteverzuim binnen organisaties.

“Mensen weten vaak niet goed wat verslaving is. Bij verslaving denkt het gros van de bevolking echter aan mensen die geen wilskracht en geen ruggengraat hebben en aan iemand die onder de brug ligt. Maar verslaving komt in ieder bedrijf voor, ook in de boardroom. Het probleem is dat je mensen met een verslaving niet eenvoudigweg vanwege hun verslaving kunt ontslaan. Probleem is ook dat er te weinig over bekend is in veel organisaties. Het meest schrijnende is dat 10 procent echt een verslavingsprobleem heeft.”

Een helder beleid is belangrijk: Tolereer geen verslavingsgedrag en communiceer dat in je organisatie. Maar communiceer ook dat mensen naar je toe kunnen komen om te praten over hun verslaving en dat je ze dan hulp biedt. Bijvoorbeeld via de bedrijfsarts, huisarts of een verslavingskliniek. Geef de medewerker de kans om te herstellen van zijn verslaving. Dan heb je er meteen een goede gemotiveerde medewerker bij.”

Werkgevers die geconfronteerd worden met verslavingsproblemen binnen hun organisatie ervaren dit als buitengewoon vervelend voor zichzelf en collega’s, en het is pijnlijk voor de betreffende medewerkers. De nieuwe ziektewet dwingt werkgevers tot hardere maatregelen en het opstellen van duidelijke richtlijnen om de verantwoordelijkheid voor ziekteverzuim van werknemers verder te concretiseren.

Tien procent van de Nederlandse beroepsbevolking is probleemgebruiker. Dit blijkt uit een optelsom van het aantal verslaafden dat naar voren komt in de Nationale Drugs Monitor van het Trimbos Instituut. De laatste cijfers zijn uit het Jaarbericht 2012 dat in november 2013 door Trimbos werd gepubliceerd. (Bron: P&O Actueel)

Terug naar de inhoudsopgave

2. Arbeidsrecht: Case 1

Wellicht maakt u op enig moment gebruik van minderjarige oproepkrachten. In dat kader: Kan een minderjarige van bijvoorbeeld 13 of 14 jaar zelfstandig een arbeidsovereenkomst aangaan?

Wat denkt u?

Terug naar de inhoudsopgave

3. Privacy-2

Bij de verzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers moet u rekening houden met de regels voor de verwerking van persoonsgegevens. Omdat de privacy van zieke werknemers regelmatig wordt geschonden, heeft het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) de do’s en don’ts bij ziekte gepubliceerd.

In 2013 ontving het CBP veel signalen die te maken hadden met de (onrechtmatige) verwerking van persoonsgegevens door werkgevers. Het CBP stelde daarom nader onderzoek in en kwam tot de conclusie dat werkgevers regelmatig de privacy regels overtraden, bijvoorbeeld tijdens de verzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers.

Volgens het CBP verwerken werkgevers regelmatig medische gegevens van hun werknemers, bijvoorbeeld door bij een ziekmelding te vragen naar de aard en oorzaak van de ziekte. Dit is niet toegestaan en de werknemer heeft het recht om hierover te zwijgen. Alleen de arbo/bedrijfsarts mag naar dit soort informatie vragen. De arbo/bedrijfsarts geeft u alleen informatie over de belastbaarheid van de zieke werknemer en mag geen medische gegevens aan u verstrekken.

Terug naar de inhoudsopgave

4. Privacy-1

De geheimhouding van medische informatie en toepassing van de wet op de privacy is blijkbaar niet altijd geborgd. Nauwe samenwerkingsverbanden tussen arbodiensten en verzekeraars liggen hieraan vaak ten grondslag. Ter versterking van elkaars positie bieden deze bedrijven combi-pakketten aan en verstrekken gegevens omtrent de werknemers over en weer.

Wij, Guyra Arbodienst, zijn als een van de weinige gecertificeerde Arbodiensten volledig onafhankelijk en nemen privacy zeer serieus. Ons privacyreglement kunt u inzien op onze website via deze link

Terug naar de inhoudsopgave

5. Arbeidsrecht: Case-2

De maximumtermijn van de zogenaamde ketenregeling arbeidsovereenkomsten gaat (vooralsnog) veranderen. Dit gaat van 3 jaar naar 2 jaar. Mag men, los van het feit of het praktisch is, iemand in dienst nemen en één arbeidsovereenkomst (bepaalde tijd) voor de duur van bijvoorbeeld 3, 4 of zelfs 5 jaar geven?

En stel dat dit het geval is: is iemand dan (automatisch) na 2 jaar in vaste dienst? Wat denkt u?

Terug naar de inhoudsopgave

6. Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

We merken nog steeds met enige regelmaat dat een actuele/goedgekeurde Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) ontbreekt en/of dat het Plan van Aanpak (PvA) al geruime tijd niet is bijgewerkt.

Vanaf 1 januari 2013 handhaaft de Inspectie SZW volgens de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW wetgeving. Dit betekent dat overtredingen strenger worden bestraft en (bestuurlijke) boetes zijn verhoogd. Deze boetes zijn hoog! Ontbreekt uw RI&E (of als deze veel te oud is) dan riskeert u dus een boete vanaf € 3.000,–

Over het algemeen dient u te beschikken over een actuele/goedgekeurde RI&E. Meer info via verzuim@rock-solid.nl

Terug naar de inhoudsopgave

7. Papieren doolhof

Of het nu gaat om een Plan van Aanpak, een 1e jaarsevaluatie, vervroegde WIA aanvraag etc., het is vaak een compleet doolhof met allerlei formulieren/documenten.

Welk formulier/document moet u ook al weer (niet) gebruiken?
Wanneer moet het worden opgestuurd en naar wie?
Wat moet er allemaal worden meegestuurd?

Komt u er zelf niet meer uit? Wij helpen u uiteraard graag!

Stuur een e-mail naar verzuim@rock-solid.nl. Onze medewerkers zitten klaar om u waar nodig te ondersteunen en te adviseren.

Terug naar de inhoudsopgave

8. Wist u dat…

Ziek uit dienst waar mogelijk altijd voorkomen moet zien te worden
Er vooralsnog best wat verandert per 1 juli as.
U nog ca. 10 maanden de tijd hebt om over te gaan op de WKR
De antwoorden m.b.t. arbeidsrecht case-1 en case-2 op de Facebook pagina van PZ Zaken terug te vinden zijn?

Terug naar de inhoudsopgave

Met vriendelijke groet,

Rock-Solid Management Group | Guyra International Arbodienst

Team Rock-Solid

admin

Leave a Reply Text

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *