+31(0)10-2722770

3e Nieuwsbrief april Guyra Arbodienst

Rotterdam, 29 april 2014

Geachte relatie,

Hierbij ontvangt u een nieuwe uitgave van onze nieuwsbrief met de volgende onderwerpen:

Inhoudsopgave
1. Lek Internet Explorer?
2. Arbo jaarverslag
3. Klanttevredenheid (laatste mogelijkheid)
4. Ziekteverzuimverzekering | eisen verzekeraar
5. Uw factuur digitaal
6. (Ook) werknemer verantwoordelijk voor gezondheid
7. Wist u dat…

1. Lek Internet Explorer?

Vanuit de media zijn er signalen over een serieus lek binnen Internet Explorer. Zie onder andere het artikel op NU.nl. Het gebruik van Internet Explorer wordt door diverse partijen eigenlijk afgeraden.

De klassieke versie van OVRS werkt echter alleen via Internet Explorer en dat is n.a.v. het bovenstaande wellicht niet handig en vanuit het veiligheidsaspect ook niet wenselijk.

Hoewel er in de meeste gevallen geen direct gevaar is (mits men bijvoorbeeld niet op verkeerde links klikt) hebben wij wel gemeend hier acuut actie op te ondernemen.

Inmiddels kunt u via www.verzuimsignaal2.nl met andere internet browsers, zoals Firefox, Safari, Chrome etc. toch inloggen bij OVRS. Gebruik hiervoor dezelfde inloggegevens die u al tot uw beschikking heeft.

Het ziet er iets anders uit en is mogelijk even wennen maar op deze manier zijn we niet afhankelijk van Internet Explorer.

De link op onze website is inmiddels ook aangepast.

Terug naar de inhoudsopgave

2. Arbo jaarverslag

Aangezien 2013 inmiddels al weer ruimschoots achter ons ligt, maken wij u attent op het zogeheten Arbo jaarverslag.

Het Arbo jaarverslag over de dienstverlening, met adviezen ter optimalisatie ervan is verplicht voor grotere bedrijven (100 en meer medewerkers) en kunnen wij op verzoek voor u verzorgen.

Voor vragen en/of een kostenopgave kunt u mailen naar sales@rock-solid.nl

Terug naar de inhoudsopgave

3. Klanttevredenheid (laatste mogelijkheid)

Om inzicht te krijgen en ter verdere ontwikkeling/professionalisering van de organisatie vragen wij ongeveer vijf minuten van uw tijd om uw mening te geven over de dienstverlening van Guyra, maar ook om advies te geven, gericht op de toekomst.

Hiervoor hebben wij een vragenformulier bijgesloten in PDF formaat welke wij na het invullen graag retour ontvangen.

U kunt dit sturen aan sooijen@rock-solid.nl. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Terug naar de inhoudsopgave

4. Ziekteverzuimverzekering | eisen verzekeraar

Wij hebben al vaker aandacht besteed aan de noodzaak en verplichting van het tijdig doorgeven van een eventuele ziekmelding. Los daarvan is de nauwkeurige registratie ervan ook nuttig voor uw statistieken/ken- en stuurgetallen en mogelijk belangrijk bij uw beoordeling- en beloningscyclus, maar dat even terzijde.

Iedere ziekmelding dient zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 dagen bij ons te zijn gemeld. Dat zijn de afspraken die gelden tussen u en ons. Maar…..

Indien u een ziekteverzuimverzekering hebt afgesloten kan het zijn dat uw ziekteverzuimverzekeraar van u verlangt dat u dit nog eerder bij ons moet melden!
Er zijn gevallen bekend dat dit zelfs binnen 48 uur bij uw arbodienst gemeld moet zijn. Uw verzuimverzekeraar doet altijd navraag bij ons over nieuwe/lopende ziektegevallen.

Een ziektegeval, bijvoorbeeld dat griepje of die maandagochtendhoofdpijn, wat in eerste instantie een kortdurend ziektegeval lijkt te zijn, kan altijd het begin zijn van iets wat (veel) langer gaat duren.

Als op enig moment blijkt dat het helaas toch langer gaat duren dan de verwachte dag, een week of een paar weken en u gaat dan uw werknemer met terugwerkende kracht bij ons ziek melden dan kan dit dus ongewenste (financiële) gevolgen hebben. U loopt dan het risico dat uw verzuimverzekeraar niet of pas later start met uitkeren.

Een ziektegeval melden kan online via OVRS (24/7 & gratis) of per e-mail/telefoon.

Terug naar de inhoudsopgave

5. Uw factuur digitaal

Per 1 juni 2014 zullen wij gefaseerd overgaan op digitale facturatie.

Behalve dat u hierdoor e.e.a. geautomatiseerd kunt (laten) verwerken in uw boekhouding (en daarmee de kans op fouten door handmatige verwerking verkleint) heeft dit tevens als voordeel dat u vanaf dat moment de factuur en specificatie gescheiden van elkaar kunt ontvangen.

Met deze mailing sturen wij u tevens een formulier waarmee u de desbetreffende e-mail adressen kunt opgeven. Dit formulier wordt de komende dagen ook met de reguliere facturen meegezonden.

Het voornoemde formulier ontvangen wij graag per e-mail op info@rekad.nl.

Indien u hierover nog vragen heeft kunt u ons bellen op 010-2722770 of mailen naar sales@rock-solid.nl.

Terug naar de inhoudsopgave

6. (Ook) werknemer verantwoordelijk voor gezondheid

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt dat werknemer en werkgever samen verantwoordelijk zijn voor gezondheid. Dat liet hij de Tweede Kamer per brief weten.

Gezondheid is een van de thema’s van duurzame inzetbaarheid. Het arbobeleid is een van de onderwerpen waar een ondernemingsraad zich mee bezighoudt. De OR heeft namelijk instemmingsrecht over veiligheid, gezondheid en welzijn in relatie tot arbeid en ziekteverzuim.

In de praktijk zijn er situaties waarin mensen gezondheidsschade oplopen door het werk en waarin goede arbozorg niet altijd snel beschikbaar is. De minister vindt dat werkgevers en werknemers hier een eigen verantwoordelijkheid hebben. Asscher gaat ervan uit dat werkgevers zorgen voor goede Arbozorg. Bijvoorbeeld door een contract af te sluiten met een gecertificeerde arbodienstverlener.

De minister geeft verder aan dat werkgevers aandacht moeten hebben voor de preventie en het melden van beroepsziekten. Dit betekent dat werkgevers beroepsziekten moeten vaststellen, melden, registreren en analyseren. Dit helpt om het inzicht te vergroten in de oorzaken en risico’s in het werk en de relatie tussen werk en gezondheid. Deze gegevens kan men gebruiken om een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) te maken.

Mocht u nog geen actuele RI&E hebben of als deze inmiddels (te) oud is (ca. 3 á 4 jaar) dan helpen wij u daar graag bij. Bel 010-2722770 voor meer informatie.

Terug naar de inhoudsopgave

7. Wist u dat…

➢ Onze organisatie op vrijdag 30 mei gesloten is
➢ De aanpak van discriminatie hoger op de politieke agenda is gezet
➢ Arbobeleid onderdeel is van goed werkgever/ondernemerschap
➢ Wij u ook van dienst kunnen zijn bij arbeidsrechtelijke/juridische vraagstukken
➢ Er best wat verandert per 1 juli aanstaande
➢ U nog ca. 8 maanden de tijd hebt om over te gaan op de WKR . Wacht niet te lang!

Terug naar de inhoudsopgave

Met vriendelijke groet,
Rock-Solid Management Group | Guyra International Arbodienst

Team Rock-Solid

admin

Leave a Reply Text

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *