+31(0)10-2722770

RI&E als kernbepaling voor arbozorg

Slechts 41 procent van de bedrijven heeft een RI&E, zo blijkt uit de Arbobalans 2012. Dit betekent dat meer dan de helft van de bedrijven niet voldoet aan deze wettelijke verplichting, omdat ze geen RI&E kunnen overleggen. De Inspectie SZW onderkent dit probleem en bestempelt de RI&E en het Plan van Aanpak in het jaarplan voor 2014 dan ook als een kernbepaling voor arbozorg.

De Inspectie SZW zet dit jaar in op betere naleving van de wettelijke verplichting om een RI&E te hebben. Zo verwacht de Inspectie dit jaar ongeveer 18.000 inspecties, ongevals- en klachtenonderzoeken uit te voeren op het gebied van arbeidsomstandigheden. De inspecteur controleert hierbij de arbeidsomstandigheden in het bedrijf. Hij gaat ook na of er een RI&E met bijbehorend Plan van Aanpak aanwezig is, of die RI&E compleet is en is getoetst door een gecertificeerde arbodienst of deskundige.

Bestuurlijk boete


Bedrijven die geen of geen goede RI&E hebben, krijgen een schriftelijke waarschuwing of een eis tot naleving. Hierbij wordt een termijn opgelegd, waarbinnen de RI&E alsnog (in orde) moet zijn gemaakt. Is die termijn voorbij en blijkt de RI&E dan nog steeds niet af of goed genoeg te zijn, dan krijgt het bedrijf (in de persoon van de vertegenwoordiger van de rechtspersoon) een bestuurlijke boete. Deze cyclus herhaalt zich totdat het bedrijf voldoet aan de RI&E-verplichting. De boete wordt bij deze herhaalde vaststelling steeds hoger en leidt uiteindelijk tot een proces-verbaal, waarbij de zaak voor de rechter komt. Bedrijven kunnen overigens niet onder een boete uitkomen: als ze niet betalen, schakelt de Inspectie een gerechtsdeurwaarder in.

Bedrijfsongeval


Het loont voor bedrijven al snel om een RI&E op te stellen. De boetebedragen zijn verhoogd en kunnen beter worden ingezet om de RI&E op orde te brengen. Bovendien levert het voorkomen van bedrijfsongevallen en het verminderen van verzuim – door er via de RI&E achter te komen wat de risicofactoren zijn binnen het bedrijf – bedrijven veel op. Zo komen werkgevers er misschien wel achter dat er geen instructie is gegeven over de beveiligingen bij een machine met knelgevaar, dat uitzendkrachten geen veiligheidsschoenen dragen en dat medewerkers zich op de vorken van de heftruck laten vervoeren. Gebeurt er als gevolg van deze onveilige situaties een bedrijfsongeval met zeer ernstig letsel, dan zijn de kosten als gevolg van dat ongeval vele malen hoger dan het maken en toetsen van een RI&E.

Bron: P&O Actueel

admin

Leave a Reply Text

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *